Netværk mellem forældre til børn med handicap

PICT3066

Forældrekredsen arbejder på at skabe netværk mellem familier til børn med handicap. Uanset hvilket handicap vores børn måtte have, er der mange fælles udfordringer. Vi har sorger og glæder, udfordringer i forhold til skole, fritidsaktiviteter, sygehus, søskende, øvrige familie, kommunen… ja, listen er lang og ved at stå sammen og mødes for at udveksle erfaringer bliver vi stærkere som familier og forældre. I Forældrekredsen arbejder vi for at skabe arrangementer der styrker dette fællesskab. Det gør vi gennem familieweekender med relevant kursusindhold for forældre, samtiddig med at vi sørger for pasning og underholdning til vores børn.

Lige vilkår for børn med handicap

Børn med handicap bør have de samme muligheder, som andre børn til at gå i skole, have fritidsinteresser, dyrke sport og bevæge sig i det offentlige rum. Danmark har underskrevet den internationale handicapkonvention, som netop skal sikre dette. Virkligheden ser desværre ofte anderledes ud. I Forældrekredsen arbejder vi på, at sikre vores børns rettigheder og gøre opmærksom på handicapkonventionen alle de steder, hvor vi kan.

Politisk indflydelse

Forældrekredsen arbejder sammen med resten af Dansk Handicap Forbund, for at forbedre lovgivningen indenfor handicapområdet. Vi er talerør for de familier til børn med handicap overfor politikerne og giver høringssvar, når der er nye eller ændringer i lovene på området.

Hjælp til sagsbehandling med de offentlige myndigheder

Familieweekend Forældrekredsen

Gennem Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam er det muligt at få hjælp til vanskelige sagsbehandlinger, hvor kommunerne ikke overholder den gældende lovgivning. Vi arbejder på at sikre vores medlemmers retssikkerhed gennem rådgivning og bisiddertjeneste. I Forældrekredsen har vi uddannede bisiddere, som kan tage med til møder med det offentlige og dermed være medvirkende til, at myndigherne overholder de gældende spilleregler. Se mere om rådgivning og bisiddertjenesten på Dansk Handicap Forbunds Hjemmeside