Som medlem af forældrekredsen er du automatisk også medlem af Dansk Handicap Forbund. For dit medlemskab kan du dermed trække på de ressourcer som dansk Handicap Forbund råder over. Her kan bl.a. nævnes rådgivningsteamet og bisidderordningen, som yder hjælp og rådgivning i vanskelige sager med kommunen.

Forældrekredsen udgiver 4 blade årligt, som indeholder artikler, historier og fakta omkring handicappede børn og deres familier. Vi afholder desuden landsmøde en gang årligt, samt familie/kursusweekend ligeledes en gang årligt.

Du kan blive medlem af Forældrekredsen og Dansk Handicap Forbund ved at klikke her