Dansk Handicap Forbund Dansk Handicap Forbund er landsdækkende og arbejder for, at mennesker med handicap får samme muligheder som alle andre. DHF er geografisk opdelt i lokalkredse og på tværs heraf i fire specialkredse. Forældrekredsen er en af dem
Ungdomskredsen Ungdomskredsen i Dansk Handicapforbund optager unge i alderen 16 – 30 år