Sct. KnudsborgForældrekredsen i Dansk Handicap Forbund samler forældre, der har børn med handicap.

Forældrekredsens formål er at skabe kontakt mellem ligestillede forældre og børn og at sikre rettigheder for børn med handicap. Børn med handicap har som andre børn brug for udfordringer og for at kunne deltage i aktiviteter på lige fod med andre børn. Mærkesagerne i Forældrekredsens arbejde er derfor at sikre børn med handicap gode og relevante tilbud i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud.

Forældrekredsen anser det for vigtigt at synliggøre børn med handicap som de forskellige børn, de først og fremmest er, med sorger og glæder, og med krav og ønsker lige som andre børn.
Som medlem modtager du medlemsbladet Forældrekredsen fire gange om året. Du bliver automatisk medlem af Dansk Handicap Forbund og modtager medlemsbladet Handicap-nyt seks gange om året.